Contactpersoon

Dhr. C.G. Kocks
CAH Vilentum Hogeschool
Dronten

Dhr. C.G. Kocks
06-22770458
c.kocks@cahvilentum.nl

Samenwerkingsverband

Centre of expertise Open Teelten Agrifood

De Nederlandse topsector Agri & Food is wereldwijd toonaangevend in het produceren van kwalitatief hoogwaardig, veilig en gezond voedsel. Met kennis en efficiënte productiemethoden, gepaard met innovatie en ondernemerschap, staat de sector mondiaal op topniveau en levert zo een bijdrage aan economische stabiliteit (10% van economie en werkgelegenheid in Nederland) (Topsectoradvies Agro & Food, 2011). De land- en grondgebonden tuinbouw, onderdeel van het agrocomplex, speelt een belangrijke rol in het overwinnen van de huidige economische crisis. Nederland moet de sterke positie van 2e agro-exporteur in de wereld behouden en uitbouwen.

De meerwaarde van het Center of expertise Open Teelten is evident in de integratie van onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven, studenten, docenten en onderzoekers. De combinatie van beter onderwijs voor het bedrijfsleven, beroepspraktijkprofielen voor studenten, toegepast onderzoek, innovatiediensten, showcases, netwerken en faciliteiten
bieden meerwaarde voor bedrijven en studenten. 

Download PDF

Partners

HAS Hogeschool

Hogeschool Inholland (Delft)

Hogeschool Van Hall Larenstein