Contactpersoon

Hans Hopster
Van Hall Larenstein
Wageningen

Hans Hopster
hans.hopster@wur.nl

Samenwerkingsverband

Centre of expertise Centre of expertise AgroDier Agrifood

De missie van het Centre of expertise AgroDier is met praktijkgericht onderzoek en onderwijs bijdragen aan de innovatiekracht van erfbetreders. Het centre richt zich op (internationale) verduurzaming van de dierlijke productiesector. Dit vat zij samen in: meer waarden met dieren. Voor de verduurzaming van de dierlijke productie wordt deze missie gerealiseerd vanuit een drievoudige innovatie: technische, sociale en maatschappelijke innovatie. De transitie naar duurzame veehouderij is multidimensionaal en internationaal en vraagt van overheid, onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk een consistente en gezamenlijke aanpak.

Lees meer op de website van het Centre of expertise Agrodier

Download PDF

Partners

Hogeschool InHolland

HAS Hogeschool

CAH Vilentum

Stoas Vilentum Hogeschool