Contactpersoon

mevrouw Annet Roodenburg
HAS Hogeschool
's-Hertogenbosch

mevrouw Annet Roodenburg
A.Roodenburg@has.nl

Samenwerkingsverband

Centre of expertise Centre of expertise Food Agrifood

Het Centre of expertise Food (CoE Food) wil bijdragen aan de innovatiekracht van het food-bedrijfsleven door de kennispositie van de samenwerkende HAO’s te versterken. Het CoE Food doet dat door voldoende instroom in de opleidingen te creëren en de kwaliteit van de opleidingen actueel te houden. Er staan 3 thema’s centraal:

  1. Gezonde product samenstelling
  2. Beleving van voedsel door de consument
  3. Duurzame productie van voedingsmiddelen

Kennisontwikkeling voor bedrijfsleven en onderwijs wordt vertaald naar product, proces en marktinnovaties met (de voorlopers van) het food-bedrijfsleven, en naar actuele onderwijselementen. Hierdoor draagt het CoE Food bij aan meer en goed opgeleide werknemers, nieuwe innovaties en een goed imago van de sector bij jongeren.

Lees meer op de website van het Centre of expertise Food.

Download PDF

Partners

HAS Hogeschool

Van Hall Larenstein

Hogeschool Inholland

CAH Vilentum

Stoas Vilentum Hogeschool